KONTAKTUJTE NÁS:   777 024 970     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GEHWOL
Vše pro blaho nohou
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY
777 024 970, 271 746 655
DOPRAVA ZDARMA
pro objednávky od 2500,-

Vítejte v našem obchodě

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávajícím se dle těchto obchodních podmínek rozumí firma GEWCOS s.r.o.  (dále jen "prodávající"), se sídlem Praha 10, U Vršovického nádraží 14, PSČ: 101 00, IČO 08539570.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem se dle těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk, který se zaregistruje do systému prodávajícího a poskytne prodávajícímu osobní údaje nutné k uzavření kupní smlouvy.
Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem k získání zisku.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném v době odeslání objednávky. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění VOP.

2. Provoz a objednávky

Objednávky z internetového obchodu přijímáme 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Objednávky telefonem přijímáme od pondělí do čtvrtka v době od 8:00 do 16:00 (v pátek od 8.00 do 11.00 ) hodin na telefonním čísle 271 746 655 nebo GSM 777 024 970 (nejde zasílat SMS).

3. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouvu může kupující uzavřít tak, že v e-shopu na webu vloží požadované zboží do košíku. Po určení dopravy, způsobu úhrady a odsouhlasení VOP objednávku odešle. Odesláním objednávky a jejího potvrzení kupujícím je kupní smlouva uzavřena.
Jednotlivé nabízené zboží na našem eshopu obsahuje základní informace o výrobku, a to včetně ceny. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH. Platné jsou ty ceny, které jsou zobrazeny na eshopu. Na eshopu jsou kupujícímu poskytovány informace spojené s balením a dodáním zboží. Ty platí pro celé území ČR.
Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniknou doručením a přijetím objednávky, jenž je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty.

4. Odstoupení od smlouvy

 • kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14ti dnů od převzetí zboží

 • odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14ti dnů od převzetí zboží

 • odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat, mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího

 • kupující vrací zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým originálem dokladu,

 • zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu

 • pokud se jedná o spotřební zboží např. kosmetiku, desinfekce apod. pak lze od smlouvy odstoupit pouze pokud kupující odešle zboží neporušené a nepoužité v neporušeném originálním balení
 • zboží bude prodávajícím ve lhůtě 15 dnů přezkoumáno za účelem zjištění zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno

 • v případě uznání odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 10ti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží,

 • kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Platební podmínky

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží kupujícím.

Zboží je možno uhradit:

 • dobírkou při převzetí zboží od přepravní služby v hotovosti, tato služba je zpoplatněna sazbou 35 Kč bez ohledu na hodnotu objednávky.

 • převodem předem na účet prodávajícího: 602415/5500, s variabilním symbolem (číslo prodejního dokladu), který obdržíte po uzavření objednávky v potvrzujícím emailu s podklady k platbě. Po úhradě ceny na účet prodávajícího bude zboží kupujícímu zasláno.

 • na fakturu (pouze po předchozí domluvě) - platba převodem na účet prodávajícího: 602415/5500, s variabilním symbolem (číslo faktury) a ve lhůtě splatnosti stanovené na dokladu.

 • hotově / kartou při osobním převzetí na provozovně.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 

Pro kupujícího je platná vždy cena, která je v den učinění internetové objednávky prezentována na www.gehwol.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku u všech nabízených výrobků Gehwol a Gerlach Technik.

6. Dodací podmínky

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy výhradně přepravní službou PPL. Zboží je možné vyzvednout osobně na výše uvedené adrese po předchozí domluvě. Při převzetí zboží od přepravní služby PPL má kupující povinnost pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby. V případě poškození přepravního obalu a podezření o zcizení nebo poškození přepravovaného zboží kupující obchodní balík NEPŘEVEZME! Převezme-li kupující poškozený balík nelze uplatňovat náhradu škody na prodávajícím.
U objednávky zboží v celkové hodnotě vyšší než 2500 Kč s DPH neúčtujeme distribuční náklad (dopravné a balné). Při platbě dobírkou účtujeme doběrečné 35 Kč bez ohledu na hodnotu zásilky..
U objednávky zboží v celkové hodnotě nižší než 2500 Kč s DPH účtujeme poštovné a balné (distribuční náklad) při platbě ve výši 105 - 150 Kč dle váhy (nevztahuje se na zařízení pedikérských salonů a nadrozměrné zásilky), při zaslání na Parcel Shop účtujeme 69 Kč, v případně doběrečného 35 Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.
Nepřevezme-li kupující zboží z vlastních důvodů (např. není-li přítomen), nese kupující náklady spojené s dodáním této zásilky, případně opakovaným dodáním v plné výši.

7. Reklamace

Vyskytla-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí zboží nebo v záruční době či před uplynutím doby její trvanlivosti reklamovat. Při reklamaci musí kupující vadné zboží předložit a žádá-li výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit výrobek kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného použití či skladování zboží kupujícím nebo v případech, kdy kupující provedl na věci svévolné změny nebo úpravy. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně. Za vady zboží nelze považovat stav, kdy ještě před uplynutím záruční doby je kupujícím věc nebo její část spotřebována nebo uplyne doba životnosti věci v důsledku jejího používání.
Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího na adrese U Vršovického nádraží 14, Praha 10, 101 00. Skutečnost, kdy bylo zboží zakoupeno prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem nebo jiným prokazatelným způsobem.
Kupující je povinen reklamovat zboží řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po výskytu vady.

 • je-li na zboží nebo na jeho obalu vyznačena doba použitelnosti nebo doba minimální trvanlivosti, má kupující právo reklamovat do konce těchto lhůt.

Je-li na prodávaném výrobku, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném, vyznačena lhůta, do které musí být výrobek použit, neskončí záruční doba před uplynutím této doby.
Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.
Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas (v reklamační - záruční době) nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.
Reklamuje-li kupující u prodávajícího, je prodávající povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří dnů od uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající může v případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, dohodnout s kupujícím lhůtu jinou. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím u prodávajícího, nedohodne-li s kupujícím písemně lhůtu delší. Zpráva o tom jak byla reklamace vyřízena se podává kupujícímu v místě, kde zboží reklamoval, není-li písemně dohodnuto jinak.
Kupující má při reklamaci právo požadovat podle vlastního uvážení:

 • výměnu zboží za bezvadné, nebo

 • zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení.

9. Registrace a ochrana osobních dat

Prodávající jako provozovatel serveru www.gehwol.cz garantuje bezpečnost dat poskytnutých ze strany kupujícího.

Pokud je kupující fyzickou osobou při registraci uvede následující údaje:

 • jméno a příjmení

 • adresu pro fakturaci a dodání zboží

 • telefonická spojení

 • elektronickou adresu (email)

Pokud je kupující právnickou osobou či fyzickou osobu podnikající, při registraci uvede následující údaje:

 • název firmy

 • jméno a příjmení

 • adresu sídla

 • adresu pro fakturaci a dodání zboží (pokud je odlišná od adresy sídla)

 • DIČ

 • telefonická spojení

 • elektronickou adresu (e-mail)

 • Po zaregistrování mu bude zaslán e-mail s potvrzujícími údaji pro vstup do odborné pedikérské nebo lékárenské sekce.

Výše uvedené vaše osobní údaje jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy mezi vámi a firmou GEWCOS s.r.o. Slouží k realizaci kupní smlouvy, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby kupujícího za zakoupené zboží a ke komunikaci s kupujícím.
Osobní data kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytovaná žádným subjektům. Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní data kupujícího žádné třetí straně.
Prodávající dále prohlašuje, že zajistil vhodné technické a organizační opatření tak, aby zpracování vašich osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a zajišťovalo ochranu práv dotčených subjektů.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2022.

Případné vzniklé spory budou řešeny podle právních předpisů ČR. Případé spory lze řešit také mimosoudní cestou, např. u České obchodní inspekce. Obchodní podmínky jsou přístupny v sídle firmy U Vršovického nádraží 14, Praha 10. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.